Op 1 december 1999 heeft de UNESCO besloten dat de 17e eeuwse droogmakerij De Beemster Werelderfgoed genoemd mag worden. Het typische Beemsterlandschap met de kaarsrechte verkaveling en de bijzondere ontstaansgeschiedenis zijn uniek in de wereld.De drooglegging werd in 1612 afgerond. Het gewonnen land lag 3,5 meter onder zeeniveau en bleek te bestaan uit vruchtbare klei. Het land werd verkaveld in een raster van vierkanten en weerspiegelde zo het 17e eeuwse ideaal van de relatie tussen de mens en zijn leefomgeving:harmonie. De langwerpige kavels ,die werden verpacht aan akkerbouwers en veehouders zijn 185 meter breed en 930 meter lang. De molens die de Beemster drooghielden ruimden  het veld voor gemalen. Wat gebleven is zijn de prachtige boerderijen, de schitterende vergezichten onder echte Noord Hollandse luchten en een rust en ruimte die uniek is  in dit gedeelte van Nederland. De Beemster Bed & Breakfast Beemster De Beemster De Beemster in beeld Wolkenluchten, donkere luchten, het maakt niet uit. De Beemster is altijd mooi. e mail: info@bbbeemster.nl